Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Fiscale maatregelen in verband met corona op een rij

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een Kamerbrief aangegeven welke aanvullende fiscale maatregelen zijn getroffen.

In een beleidsbesluit zijn voor de volgende onderwerpen goedkeuringen gegeven:

Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
Voor het tijdstip van verschuldigdheid worden vier situaties onderscheiden. Voor deze situaties wordt een soepeler tijdstip gehanteerd. Per situatie wordt een goedkeuring gegeven, voor de twee situaties gelden voorwaarden.

Invorderingsrente
Het percentage wordt, zoals al eerder aangekondigd, gedurende drie maanden verlaagd tot 0,01%. Kan door de verlaging van de invorderingsrente nagenoeg geen aanspraak worden gemaakt op betalingskorting dan kan bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking waarin het bedrag aan betalingskorting is vastgelegd.

Loonheffingen
Voor de loonheffing gelden in de volgende situaties goedkeuringen:

Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen.
Reiskostenvergoeding in de loonheffingen. Deze mag worden doorbetaald.
Let op! Dit betreft een fiscale goedkeuring. Het kan zijn dat een werkgever de vaste vergoeding op grond van de afgesproken arbeidsvoorwaarden (cao, contract, reglement) mag stopzetten.

BPM
Voor de BPM gelden in de volgende situaties goedkeuringen:

Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig met buitenlands kenteken (importkeuring).
Maatregel voor om te bouwen taxi’s in verband met het vervallen van het recht op teruggaaf van BPM per 1 januari 2020.
Geldigheid taxatierapport motorrijtuig.

Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer.
Voor de terugwerkende kracht gelden in de volgende situaties goedkeuringen:

Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer.
Bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing.

Omzetbelasting
Voor de btw gelden in de volgende situaties goedkeuringen:

Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel.
Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur.
Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen.

Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen
De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat de uitkeringen ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen door een inwoner van Nederland in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020 worden vrijgesteld. Dit betekent dat de genoemde uitkeringen in de Nederlandse belastinggrondslag worden opgenomen en de belasting vervolgens wordt verminderd met de Nederlandse belasting die naar evenredigheid kan worden toegerekend aan de ontvangen uitkeringen.
De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Bron: MvF 14-04-2020