Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Beroep ingetrokken, meteen proceskostenvergoeding eisen

Soms komt een bestuursorgaan tijdens de beroepsprocedure tegemoet aan de eisen van de indiener van het beroep. De indiener kan dan zijn beroep intrekken. Hij kan dan in beginsel alsnog een proceskostenvergoeding vorderen. Mits hij dit verzoek gelijktijdig indient met de intrekking van zijn beroep.

Een man gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. De tegenpartij, de heffingsambtenaar van de gemeente, stelt daarop incidenteel hoger beroep in. Tijdens het onderzoek ter zitting op 13 juli 2020 bereiken de partijen een compromis. Zowel de man als de gemeente trekt daarom het hoger beroep mondeling in. Op 14 juli 2020 verzoekt de man Hof Arnhem-Leeuwarden om toekenning van een proceskostenvergoeding (PKV). Maar het hof stelt dat de man bij het intrekken van zijn beroep meteen om een PKV had moeten vragen. Nu kan een belanghebbende eveneens om een PKV vragen als het bestuursorgaan zijn hoger beroep intrekt. Maar bij een mondelinge intrekking moet de belanghebbende ook tegelijkertijd om de PKV verzoeken. Nu de man dat heeft nagelaten, verklaart het hof zijn verzoek niet-ontvankelijk.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 28-07-2020