Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Financiën heeft het besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. Naast verlenging van termijnen van bestaande goedkeuringen, zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd.

In dit besluit zijn voor de volgende onderwerpen nieuwe goedkeuringen opgenomen:

Belastingvrijstelling subsidie financiering vaste lasten tijdens de tweede openstelling (onderdeel 8.5) – deze subsidies zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting (box 1) en vennootschapsbelasting;
Continuïteitsbijdragen zorglichamen (onderdeel 8.6) – zorglichamen raken hun vrijgestelde status voor 2020 door de continuïteitsbijdrage niet kwijt als de zorgvrijstelling in het boekjaar 2019 ook van toepassing was;
Verlenging tot 31 december 2021 van de overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen (onderdeel 8.7);
Btw-nultarief COVID-19-vaccins (mits goedgekeurd door de EMA) en COVID-19-testkits (onderdeel 9d) – deze goedkeuringen kunnen met ingang van 21 december 2020 worden toegepast en gelden tot en met 31 maart 2021;
De vervallen goedkeuring inzake het verlaagd btw-tarief voor online diensten door sportscholen is opnieuw opgenomen (onderdeel 9b) – deze goedkeuring geldt vanaf 15 december 2020 totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Daarnaast zijn de volgende bestaande maatregelen verlengd:

Tijdelijke uitstelbeleid (onderdelen 3 en 4);
Versoepeling van enkele administratieve handelingen in de loonbelasting (onderdeel 6.1);
Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding in de loonheffingen (onderdeel 6.2);
Btw nultarief mondkapjes (onderdeel 9c);
Ter beschikking stellen van zorgpersoneel (onderdeel 9a.1);
Heffing over Duitse netto-uitkeringen (onderdeel 10).

Aan het besluit is een onderdeel over de HIR toegevoegd (onderdeel 8.8). De coronacrisis kwalificeert als een bijzondere omstandigheid waardoor de termijn van drie jaar kan worden verlengd. Aan de overige voorwaarden voor toepassing van de HIR moet zijn voldaan.

De overeenkomsten met België en Duitsland over grensarbeid zijn verlengd tot 31 maart 2021.

Bron: MvF 21-12-2020