Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Bewijs gepinde gift met verklaring en bankafschrift

Wil een donateur bewijzen dat zij voor 1 januari 2021 per pinbetaling een gift hebben gedaan? Dan is het raadzaam om naast een verklaring van de algemeen nut bogende instelling een bankafschrift te hebben. Zeker als de instelling is betrokken bij kwitantiefraude. In zo’n geval kan de donateur met de combinatie van kwitantie en bankafschrift toch zijn gift aannemelijk maken.

Een man schenkt op 15 juli 2013 door middel van een pinbetaling € 2.000 aan een instelling. Op 29 december 2013 vindt een volgende donatie plaats van € 3.000. De man doet deze schenking via een bankoverschrijving. De instelling heeft in 2013 de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een paar jaar later blijkt de ANBI aan sommige donateurs kwitanties uit te geven voor grotere bedragen dan de daadwerkelijke schenkingen. De Belastingdienst accepteert de kwitanties niet meer als bewijs van schenkingen. Uiteindelijk krijgt de man een navorderingsaanslag en vergrijpboete opgelegd. Hij tekent beroep aan tegen deze aanslag en boete.
Tegen de tijd dat de rechtbank uitspraak doet, is de fiscus al akkoord gegaan met de aftrek van de gift van € 3.000 per bank. Alleen de aftrekbaarheid van de gepinde gift van € 2.000 staat nog ter discussie. De man onderbouwt dat hij deze gift heeft gedaan met een donatieverklaring en bankafschriften. De rechtbank oordeelt dat deze combinatie voldoende bewijs vormt. Uit de bankafschriften volgt dat de man via de betaalautomaat van de ANBI € 2.000 heeft voldaan. De rechtbank verwerpt de stelling van de inspecteur dat het hier gaat om een geldopname. De omschrijving op het bankafschrift maakt duidelijk dat het om een betaling gaat. Wel is het zo dat bij de transactie geen omschrijving is opgenomen waaruit blijkt dat het echt gaat om een donatie. Maar dat valt de man niet te verwijten. Het meegeven van een omschrijving is niet mogelijk bij een betaling die plaatsvindt via een betaalautomaat. De rechtbank vernietigt daarom de gehele navorderingsaanslag evenals de vergrijpboete.

Let op!
Contante giften zijn sinds 1 januari 2021 überhaupt niet aftrekbaar.

Bron: Rb. Den Haag 26-08-2020 (gepubl. 05-02-2021)