Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Afzien van rente over rekening-courant: verkapte winstuitdeling

Komt een dga eenmaal met zijn bv overeen dat hij rente over de rekening-courant vergoedt, dan moet hij deze ook betalen. Anders is fiscaal gezien sprake van een verkapte winstuitdeling.

Een dga sluit in 2013 een overeenkomst inzake rekening-courant met zijn bv. Krachtens deze overeenkomst zal de bv over het saldo een rente van 5% per jaar berekenen. Maar de bv brengt over 2015 en 2016 haar dga geen rente in rekening. De inspecteur merkt het niet doorberekenen van rente over de rekening-courant aan als een verkapt dividend. Rechtbank Gelderland komt eveneens tot dit oordeel. De bv kan aanspraak maken op een rentevergoeding van de dga, maar heeft deze niet ontvangen of bijgeschreven. Daarmee ziet de bv af van een voordeel en verrijkt zo haar dga. Het bedrag aan misgelopen rente heeft dus het vermogen van de bv definitief verlaten. Verder meent de rechtbank dat zowel de dga als zijn bv weet van de inhoud van de overeenkomst. De dga en zijn bv zijn zich dus bewust van de bevoordeling van de dga, zodat inderdaad sprake is van een verkapte winstuitdeling.

Bron: Rb. Gelderland 28-06-2021 (gepubl. 18-08-2021)