Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Opvallend is de mogelijkheid om vanaf 2023 het toegepaste anoniementarief te herstellen.

In de nieuwsbrief wordt aangekondigd dat het vanaf 2023 mogelijk is het toegepaste anoniementarief te herstellen na ontvangst van de volledige/juiste gegevens. In dat geval kan de eerdere inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief worden hersteld voor zover die in hetzelfde jaar is gedaan. Voor de eerdere aangiften van dat jaar moeten dan correcties worden verzonden.
Daarnaast is onder andere informatie over de volgende onderwerpen opgenomen:

verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding

verhoging van de onbelaste thuiswerkvergoeding

wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling

wijzigingen voor de regeling voor extraterritoriale kosten

tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze eerste uitgave en wijzigingen uit het Belastingplan 2023 of andere wetten staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. De tarieven, bedragen en percentages voor 2023 staan binnenkort in een aparte cijferbijlage bij de nieuwsbrief.

Bron: Belastingdienst 15-11-2022