Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar. Pas wanneer een van de fiscaal partners een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient of een verzoek tot scheiding van tafel en bed en een van de partners schrijft zich op een ander adres in de BRP in, is niet langer sprake van fiscaal partnerschap.

Een echtpaar is in Las Vegas gehuwd. De partners wonen ieder in een eigen woning. Een man heeft zijn aangifte inkomstenbelasting ingediend en daarbij aangegeven geen fiscaal partner te hebben. Bij de aanslagregeling heeft de Belastingdienst de partners wel als fiscaal partners aangemerkt. De Belastingdienst heeft de woning van de echtgenoot als hoofdverblijf in aanmerking genomen, omdat de aangifte van de echtgenoot als eerste bij de Belastingdienst is binnengekomen. Het aanmerken van de echtgenoten als fiscaal partners heeft negatieve gevolgen voor de belastbare inkomsten uit eigen woning en de aftrek van specifieke zorgkosten.
In geschil bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het fiscaal partnerschap van de echtgenoten. De rechtbank stelt vast dat de echtgenoten gehuwd zijn en geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend of een verzoek tot scheiding van tafel en bed. De man en zijn echtgenoot zijn fiscaal partner van elkaar. De wettelijke bepalingen laten in de situatie van de man geen andere uitleg toe. Toch verklaart de rechtbank het beroep van de man gegrond. De inspecteur heeft namelijk de drempel voor de aftrek van specifieke zorgkosten niet goed berekend.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 01-11-2022 (gepubl. 11-11-2022)