Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

Heeft een btw-ondernemer te veel btw gefactureerd aan zijn afnemers? Maar bestaat er geen gevaar dat de fiscus belastinginkomsten misloopt? Dan hoeft de ondernemer het te veel berekende bedrag niet af te dragen.

Een Oostenrijkse GmbH exploiteert een binnenspeeltuin. In het belastingjaar 2019 past zij over haar diensten het btw-tarief van 20% toe. Daarbij reikt zij aan haar klanten kassabonnen uit met vermelding van dat tarief. De klanten van de binnenspeeltuin zijn uitsluitend eindverbruikers zonder recht op aftrek van voorbelasting. Naderhand realiseert de GmbH zich dat haar diensten zijn onderworpen aan het btw-tarief van 13%. Daarop corrigeert zij haar btw-aangifte om de te veel voldane btw terug te krijgen van de Oostenrijkse fiscus. Maar de fiscus denkt daar anders over en de zaak mondt uit in een beroepsprocedure. De verwijzende rechter vraagt zich het volgende af met betrekking tot een belastingplichtige die een factuur met een te hoog bedrag aan btw heeft uitgereikt. Doordat de afnemers uitsluitend eindafnemers zijn zonder recht op aftrek van voorbelasting, bestaat geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten. Is onder deze omstandigheden de belastingplichtige toch verplicht om het te hoge bedrag aan btw te voldoen?
Het EU Hof van Justitie overweegt dat bij het ten onrechte factureren van btw, men deze moet voldoen als het gevaar bestaat dat de fiscus belastinginkomsten derft. Dat is het geval als de ontvanger van de factuur mogelijkerwijs zijn recht op aftrek van voorbelasting zal uitoefenen. In deze casus is echter het gevaar van verlies van belastinginkomsten onbestaand. De klanten van de GmbH zijn immers uitsluitend eindafnemers zonder recht op aftrek van voorbelasting. In dat geval hoeft de belastingplichtige te veel gefactureerde btw niet te voldoen.

Bron: EU HvJ 08-12-2022