Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

eHerkenning leidt niet tot overschrijding aangiftetermijn OB

Het niet kunnen inloggen met eHerkenning is geen reden om geen aangifte te kunnen doen. De Belastingdienst voorziet in een alternatief inlogmiddel voor rechtspersonen die (nog) geen eHerkenning kunnen aanschaffen, omdat men zich niet kan inschrijven in het Handelsregister.

Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in antwoord op een verzoek om informatie over gegevens van de omzetbelasting met betrekking tot de verzuimboetes in verband met eHerkenning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van het verzoek is een document aangetroffen. In het besluit op het verzoek beantwoordt de staatssecretaris deels de vragen die in het verzoek staan.
De staatssecretaris verwijst ook naar het arrest van de Hoge Raad van 2 december 2022 waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er wel een wettelijke grondslag is voor het verplicht gebruik van eHerkenning.
De aangiftetermijn is nooit overschreden. In alle gevallen is er gelegenheid gegeven om op een andere manier aangifte te doen, indien zij binnen de doelgroep vielen die nog geen eHerkenning middel konden aanschaffen. Opties zijn: compensatie voor het inschakelen van een intermediair, aangifte doen op papier en alsnog inloggen op het oude PDO portaal.

Bron: MvF 08-08-2023