Jan van Nassaustraat 21, 2596 BL Den Haag
Ma – Vr 8:30 – 17:30
post@driessenaccountancy.nl

Vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever belast

Een ontslagvergoeding is onbelast als de ontslagvergoeding onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking.

Een aan de TU Delft afgestudeerde ingenieur is in 1991 als statutair bestuurder benoemd bij een bedrijf. Deze bestuurder meldt zich in 2017 ziek vanwege een psychiatrische aandoening. Op 26 november 2018 heeft de aandeelhouder van de onderneming besloten tot benoeming van een andere bestuurder en de ingenieur eervol ontslag als bestuurder verleend. De ingenieur vecht het ontslagbesluit succesvol aan bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft een billijke vergoeding van € 400.000 aan de ingenieur toegekend. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat het bedrijf als werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het bedrijf heeft bij de uitbetaling van de billijke vergoeding loonheffingen ingehouden. De bestuurder is het hier niet mee eens en gaat in beroep bij Rechtbank Gelderland

Oordeel De gedragingen die hebben geleid tot het oordeel van de kantonrechter dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, betreffen gedragingen die het bedrijf heeft verricht in de hoedanigheid van werkgever en in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit geldt ook voor de handelingen van het bedrijf voor het ontslagbesluit als bestuurder, hoewel deze handelingen als werkgever laakbaar zijn. Daarom kan niet worden geoordeeld dat de aan de bestuurder toegekende billijke vergoeding onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking. Het bedrijf heeft terecht loonheffingen ingehouden op de uitgekeerde ontslagvergoeding.

Bron: Rb. Gelderland 02-06-2021 (gepubl. 12-03-2024).